وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

منشور اخلاقی سازمان

منشور اخلاقی سازمان

بسم الله الرحمن الرحيم
همانا مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را کامل نمايم. پيامبر اعظم (صلّی‌ الله‌ عليه‌ وآله)

منشور اخلاقي سازمان منطقه آزاد کيش 

مديران، کارکنان و خدمتگزاران ‌مردم در سازمان منطقه آزاد كيش با استعانت از پروردگار تبارک و تعالي و در سايه عنايات حضرت صاحب العصر و الزمان (عج) و در راستاي تحقق اهداف عاليه بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) و تحت زعامت مقام معظم رهبری (مد) در پيمايش نهضت خطیر خدمت رساني به ملت شريف ايران اسلامی با تأسي از آموزههاي اخلاق نبوي و فرهنگ علوي و در جهت اعتلاي همه جانبه جزيره زيباي کيش خود را متعهد به رعايت مفاد ذيل ميدانيم:

1- رضايت و خشنودي خداوند سبحان و خدمتگزاري خالصانه به مردم شريف و با کرامت ايران اسلامي را سرلوحه خود قرار داده و در اين راه تمام تلاش و کوشش خود را به کار ميبنديم.

2- برخورد حاکي از مهرورزي، حفظ عزت و کرامت ارباب رجوع را مسئوليت اخلاقي و حرفه اي در خدمت رساني به کيشوندان و گردشگران و کسب رضايتمندي حداکثري ايشان ميدانيم.

3- خدمت رساني درون و برون سازماني را با رعايت اصول سرعت، صحت، دقت و کيفيت در رسیدگی و پاسخگويي به امورات ارباب رجوع و انجام وظایف و امور محوله به انجام ميرسانيم.

4- رعايت احترام و نوع دوستی، تواضع و فروتني، عدالت محوري و مسئوليت پذيري در تعاملات و ارتباطات مردمي را زمينه ساز رضايتمندی و اعتماد کيشوندان و گردشگران ميشماريم.

5- حفظ و پاسداشت ارزشهاي ناب اسلامي و فرهنگ غنی ايراني را تکليف خود دانسته و پيشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور و خاصه جزيره زيباي کيش را در گروي تحقق آن ميدانيم.

6- خلاقيت، پويايي و روحيه کار گروهي را لازمه شکوفايي و انجام شايسته تر وظايف محوله دانسته و با ايجاد محيطي سالم و شاداب در جهت ارتقاي بهرهوري سازماني، مجدانه ميکوشيم.

7- با همسويي صادقانه و متعهدانه در اجراي قوانين و مقررات سازماني و به کارگيري شايسته از امکانات و سرمایه های ارزشمند سازمانی و تحت اختيار، به انجام تعهدات خود پايبند ميباشيم.

8- با بکارگيري تعهد و تخصص فردي و گروهي، درراستاي ارزشآفريني سازمان منطقه آزادکيش و توسعه پايدار در جزيره زيباي کيش، کمال جديت و هميت خود را به کار ميبنديم.

 رئيس هيأت مديره و مديرعامل