وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

هواپیمایی کیش

هواپیمایی کیش

شرح وظايف:

١- موضوع شركت عبارتست از تاسيس و تشكيل خطوط هواپيمايي داخلي و بين المللي به منظور حمل و نقل هوايي بار مسافر، پست در داخل و خارج كشور با رعايت مقررات و انجام كليه عمليات و خدمات بازرگاني مربوط به حمل و نقل هوايي و همچنين سرمايه گذاري در زمينه گوناگون و انجام عمليات بازرگاني داخلي و خارجي و مشاركت در فعاليتهاي اقتصادي و انجام فعاليتهاي ساختماني جهت بهره برداري شركت، هتل سازي، هتلداري، كترينگ و رستوران و امور بيمه با حق فروش و يا انتقال آنها در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه كه براي تقويت بنيه مالي شركت انجام پذيرد. انجام خدمات مطالعاتي، تحقيقاتي ، مشاوره اي اجرايي در زمينه امور حمل و نقل هوايي نظير سرويس هاي مختلف مراقبت پرواز، ايمني زميني، ارتباطات الكترونيك طراحي راههاي هوايي ( ورود و تقرب و خروج هواپيما) خدمات هوانوردي و فرودگاهي تهيه طرح جامع فرودگاهي و مطالعه طراحي مشاور اجرا و احداث و توسعه فرودگاهي و تاسيسات جانبي آن و همچنين تجهيزات كمك ناوبري و ترمينالها، ساختمان فرودگاهي، برج تقرب، مراكز كنترل پرواز و ساير.

٢- تهيه و نصب تعمير و نگاهداري و پشتيباني دستگاههاي ناوبري، ارتباطات، تاسيسات ساختماني، ماشين آلات، دستگاههاي برق و سيستم روشنايي باندها، رادار، كامپيوتر و ساير.

٣- جلب سرمايه گذاري داخلي و خارجي، ارائه خدمات جانبي نظير حمل و نقل زميني مسافر و راه اندازي خدمات تفريحي و رفاهي

٤- ايجاد تاسيسات لازم براي تعمير و نگهداري هواپيما و هليكوپتر و انجام تعميرات بازديد اساسي مربوط به هواپيما و هليكوپتر، موتور آلات و ادوات دستگاهها، متفرعات و قطعات آنها و ساير وسايل و تجهيزاتي كه در امر هواپيما و هليكوپتر مورد استفاده قرار مي گيرند با رعايت استانداردهاي سازمان هواپيمايي كشور و ايكائو.

٥- خريد فروش اجاره و استيجاره هواپيما، هليكوپتر، موتور و متفرعات آنها همچنين ابزار و وسائل، لوازم يدكي و هرگونه تجهيزات زميني يا هوايي ديگر مربوط به امور هواپيمايي وهليكوپتر.

٦- قبول نمايندگي خريد و فروش اجاره و استجاره هواپيما و هليكوپتر از ادارات،سازمانها وشركتهاي داخل و خارج از كشور بارعابت قوانين و مقررات مربوطه.

٧- قبول نمايندگي از شركتهاي سازنده و تعمير كننده هواپيما و هليكوپتر از ادارات، سازمانها و شركتهاي داخل و حارج كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.

٨- ارائه خدمات زميني در كليه فرودگاهها(انجام امور هندلينگ و خدمات فرودگاهي در فرودگاههاي شهرستان هاي مختلف)

٩- آموزش كاركنان هواپيمايي و هليكوپتري اعم از پروازي، مهمانداري، ترافيك زميني، فني و غيره.

١٠- سرمايه گذاري يا مشاركت در ساير شركتها و موسسات داخلي و خارجي در اموري كه مستقيم و غير مستقيم مربوط به امور هواپيمايي ، هليكوپتر باشد با رعايت ضوابط سازمان هواپيمايي كشوري.

١١- ارائه خدمات مشاوره اي به سازمان ها، شركتها، ادارات و وزارتخانه ها در امور هواپيمايي و هليكوپتري و هرگونه عمليات بازرگاني مربوطه با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.

١٢- قبول نمايندگي شركتهاي حمل و نقل هوايي داخل و خارج برابر مقررات و ضوابط سازمان هواپيمايي كشوري.

١٣- تهيه و نصب وسائل مخابراتي و ارتباطي و استفاده از آنها با رعايت مقررات مربوطه.

١٤- ايحاد مركز كامپيوتري رزرواسيون و حسابداري براي ارائه خدمات مربوطه به شركتهاي هواپيمايي، آژانس هاي مسافرتي شعب و نمايندگيهاي داخلي و خارجي.

١٥- ايجاد شعب فروش بليت مسافر، بار و پست در كليه نقاط داخل و خارج كشور.

وب سايت : www.kishairline.com

پست الكترونيك : info@kishairline.com

تلفن : ٤٤٢٣٨٥٧

دورنگار : ٤٤٢٣٨٩٨

آدرس : ميدان سنائي، ساختمان كيش اير