وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مديريت امور فرهنگي، هنری و آموزشي

مديريت امور فرهنگي، هنری و آموزشي

مدیریت امور فرهنگی و آموزشی :

- توسعه آموزش عمومي، فني و حرفه اي و آموزش عالي در راستاي سياست‌ها و اهداف سازمان منطقه آزاد کيش

- صدور مجوز و نظارت بر فعالیت مدارس دولتي و غير انتفاعي و آموزشگاههاي فني و حرفه اي

- توسعه و راهبري فرهنگسراها و كتابخانه‌ها

- راهبري و نظارت عالي و صدور مجوز جهت انجام كليه فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري

- ايجاد زمينه هاي توسعه فعاليتهاي صنفي بخش خصوصي در زمينه امور فرهنگي

- نظارت بر تهيه و تدوين محصولات فرهنگي و انتشار آنها در رسانه‌هاي مختلف نوشتاري، ديداري و شنيداري

- نظارت بر تاسیس، ايجاد، نگهداري و توسعه مراكز آموزشي دولتي و خصوصي


مديريت امور هنري:

- برنامه‌ريزي و نظارت بر انجام كليه فعاليت‌هاي هنري براي گردشگران و ساكنين

- نظارت بر تهيه و تدوين محصولات هنري و انتشار آنها در رسانه‌هاي مختلف نوشتاري، ديداري و شنيداری

- انجام اقدامات لازم جهت صدور مجوز برنامه ها و فعاليت‌هاي صنفي مرتبط با همکاري حوزه ها و نهادها ذيربط

- ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت توسعه فعاليتهاي هنري در منطقه با توجه به سياست‌هاي سازمان و ضوابط موجود

- تهيه شناسنامه مراكز هنري اعم از دولتي و خصوصي و نظارت بر روند بهبود ارتقاي كيفي فعاليت‌هاي هنري

- برنامه‌ريزي و نظارت بر برگزاري دوره‌هاي هنري (طراحي، نقاشي، موسيقي، فيلم‌سازي و...) توسط بخش خصوصي