وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

شرح وظایف :

شرح وظایف :

- بازرسي از كليه حوزه های سازمان و شرکت‌های تابعه

- ارزيابي عملكرد سازمان بر اساس سامانه ها، ضوابط و استانداردهای مربوطه

- دريافت و رسیدگی به شكايات از كليه واحدها و كاركنان سازمان و شرکت‌های تابعه

- همكاري با دستگاههاي نظارتي كشوري از جمله سازمان بازرسي كل كشور و نهاد رياست جمهوري