وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

شرح وظایف :

شرح وظایف :

- تدوین و اجرا و نظارت بر طرح ها و پروژه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در منطقه

- توسعه و نگهداری شبکه، سخت افزارها و نرم‌افزارهاي مورد نياز سازمان

- فرهنگ سازي و توسعه استفاده كاربردي از فناوري اطلاعات

- برنامه‌ريزي درجهت توسعه زيرساختارهاي ارتباطي و اطلاعاتي امن و گسترده در منطقه

- نظارت بر خريد و نصب تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و عملكرد پيمانكاران تعمير و نگهداري تجهيزات رايانه‌اي

- ایجاد هماهنگي واحدهاي فناوري اطلاعات شرکتهاي تابعه با سياست‌ها و برنامه‌هاي سازمان