وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

هدف شركت عبارت از رشد و توسعه اقتصادي، صنعتي، عمراني و بازرگاني جزيره كيش از طريق جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي و همچنين ارائه خدمات عمومي و بازرگاني به كليه فعالين اقتصادي منطقه. لذا شركت جهت تحقق اهداف فوق مجاز است به عمليات ذيل مبادرت ورزد:

شرح وظايف:

١- انجام كليه امور بازرگاني، بحري در چارچوب قانون صادرات و واردات و قوانين و مقررات مناطق آزاد تجاري- صنعتي كشور.

٢- ايجاد مراكز تأسيسات و تعميراتي و ساختماني و ارائه خدمات مربوطه.

٣- خريداري و تملك سهام شركت هاي ديگر با حق فروش آنها و مشاركت مدني با شركت هاي مختلف داخلي (دولتي و خصوصي) و خارجي به منظور توسعه و پيشرفت موضوع شركت.

٤- اخذ نمايندگي، ايجاد شعبه و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج كشور.

٥- استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانك ها و مؤسسات اعتباري و كارگزاري در سازمان بورس اوراق بهادار.

٦- ارائه يا دريافت خدمات در زمينه هاي اقتصادي فني – مالي – مشاوره اي نظارت- حسابرسي – كارشناسي – صيادي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي.

٧- خريد و فروش اموال در راستاي منافع و رفع نياز شركت.

٨- ايجاد شبكه هاي مسافرتي و واحدهاي حمل و نقل كالا در جزيره كيش.

٩- ايجاد مراكز و مؤسسات علمي، فرهنگي و چاپ تبليغ و ارائه خدمات وابسته.

١٠- اخذ مجوز جهت تأسيس مؤسسات اعتباري.

١١- سرمايه گذاري در كليه فعاليتهاي عمراني، صنعتي، بازرگاني، و خدماتي رأساً و يا با مشاركت ساير بخش­ها.

١٢- خريد و فروش اموال، املاك و اراضي در راستاي منافع شركت و سياستهاي سازمان منطقه آزاد كيش.

١٣- انجام كليه عمليات، وظايف و مأموريتهاي محوله از سوي سازمان منطقه آزاد كيش به شركت.

١٤- انجام هر گونه عمليات مجاز در راستاي تحقق اهداف شركت.

وب سايت : www.kishidc.com

تلفن : 5 - 4421380

دورنگار :  4423220

كدپستي: 86148/79417

صندوق پستي: 1181/79415

آدرس : ميدان خليج فارس (آشنا) - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس