وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

طرح جامع

طرح جامع

طرح جامع راهبردي به‌منظور بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌هاي كيش بر پايه شناخت فرصت‌ها، قابليت‌ها و محدوديت‌ها، چشم‌انداز توسعه كيش در افق ٢٠ ساله ترسيم شده و برنامه‌هاي كوتاه و‌ ميان‌مدت تحقق اهداف را كه در ماده يك قانون چگونگي اداره مناطق آزاد؛ مصوب ١٣٧٢ مجلس شوراي اسلامي ذكر شده است هدفمند نموده‌است. اين طرح جامع كه به تصويب شوراي عالي شهر سازي كشور نيز رسيده چشم اندازهاي توسعه منطقه را مشخص نموده است كه مي‌توان آنها را به‌عنوان اهداف بلندمدت سازمان منطقه آزاد كيش مورد شناسايي قرار داد.