وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مديريت پشتيباني و تامين

مديريت پشتيباني و تامين

شرح وظايف:

- خريد اموال و تجهيزات، ملزومات اداري و خدمات مورد نياز حوزه‌هاي مختلف سازمان

- همکاري در انجام امور مرتبط با كميسيون معاملات سازمان و برگزاري مناقصات و مزايدات

- نظارت بر عملكرد شركت‌هاي  پيمانكاري تاسيساتي، خدماتي، نگهداري فضاي سبز و تعمير و نگهداري ساختمان‌ها

- مدیریت امور خانه‌هاي سازماني و مهمانسراها و اسكان كاركنان 

- برنامه‌ريزي و انجام هماهنگي‌هاي لازم امور سفر ماموران و مهمانان سازمان

- انجام امور تامين خدمات‌عمومي و تعمير و نگهداري مورد نياز سازمان

- انجام امور واحد نقليه سازمان، سرويس‌هاي اداري و نگهداري و تعمير خودروها