منشور اخلاقی سازمان

بسم الله الرحمن الرحيم
همانا مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را کامل نمايم. پيامبر اعظم (صلّی‌ الله‌ عليه‌ وآله)

منشور اخلاقي سازمان منطقه آزاد کيش 

مديران، کارکنان و خدمتگزاران ‌مردم در سازمان منطقه آزاد كيش با استعانت از پروردگار تبارک و تعالي و در سايه عنايات حضرت صاحب العصر و الزمان (عج) و در راستاي تحقق اهداف عاليه بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) و تحت زعامت مقام معظم رهبری (مد) در پيمايش نهضت خطیر خدمت رساني به ملت شريف ايران اسلامی با تأسي از آموزههاي اخلاق نبوي و فرهنگ علوي و در جهت اعتلاي همه جانبه جزيره زيباي کيش خود را متعهد به رعايت مفاد ذيل ميدانيم:

1- رضايت و خشنودي خداوند سبحان و خدمتگزاري خالصانه به مردم شريف و با کرامت ايران اسلامي را سرلوحه خود قرار داده و در اين راه تمام تلاش و کوشش خود را به کار ميبنديم.

2- برخورد حاکي از مهرورزي، حفظ عزت و کرامت ارباب رجوع را مسئوليت اخلاقي و حرفه اي در خدمت رساني به کيشوندان و گردشگران و کسب رضايتمندي حداکثري ايشان ميدانيم.

3- خدمت رساني درون و برون سازماني را با رعايت اصول سرعت، صحت، دقت و کيفيت در رسیدگی و پاسخگويي به امورات ارباب رجوع و انجام وظایف و امور محوله به انجام ميرسانيم.

4- رعايت احترام و نوع دوستی، تواضع و فروتني، عدالت محوري و مسئوليت پذيري در تعاملات و ارتباطات مردمي را زمينه ساز رضايتمندی و اعتماد کيشوندان و گردشگران ميشماريم.

5- حفظ و پاسداشت ارزشهاي ناب اسلامي و فرهنگ غنی ايراني را تکليف خود دانسته و پيشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور و خاصه جزيره زيباي کيش را در گروي تحقق آن ميدانيم.

6- خلاقيت، پويايي و روحيه کار گروهي را لازمه شکوفايي و انجام شايسته تر وظايف محوله دانسته و با ايجاد محيطي سالم و شاداب در جهت ارتقاي بهرهوري سازماني، مجدانه ميکوشيم.

7- با همسويي صادقانه و متعهدانه در اجراي قوانين و مقررات سازماني و به کارگيري شايسته از امکانات و سرمایه های ارزشمند سازمانی و تحت اختيار، به انجام تعهدات خود پايبند ميباشيم.

8- با بکارگيري تعهد و تخصص فردي و گروهي، درراستاي ارزشآفريني سازمان منطقه آزادکيش و توسعه پايدار در جزيره زيباي کيش، کمال جديت و هميت خود را به کار ميبنديم.

غلامحسین مظفری

 رئيس هيأت مديره و مديرعامل