وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مدیریت سرمایه گذاری و تامین مالی

.

مدیریت سرمایه گذاری و تامین مالی

- انجام امور مربوط به بازاريابي، جذب و هدايت سرمايه گذاري در منطقه با هماهنگي واحدها و حوزه هاي ذيربط

- انجام امور انعقاد قراردادهاي واگذاري اراضی و زمين‌هاي سازمان با كاربري‌هاي مختلف

- انجام مشاوره و راهنمايي به سرمايه‌گذاران در جهت انعقاد قراردادهاي سرمايه‌گذاري

- تعريف و بررسی طرحهای و مطالعات مرتبط با بازاريابي و توسعه سرمايه‌گذاري در منطقه

- انجام اقدامات لازم جهت بررسي فعالیت و نظارت بر ارائه خدمات‌پولي و بانكي درمنطقه توسط واحدهاي ‌بانكي ‌و مؤسسات مالي- اعتباري بويژه شعب بانكهاي‌خارجي، صرافي‌ها، شركت‌هاي ‌ليزينگ و شركت‌های صادركننده كارتهاي‌اعتباري بر اساس ماده 18 قانون مناطق آزاد و آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوطه

- انجام اقدامات لازم جهت بررسي فعالیت و نظارت بر ارائه خدمات بيمه‌اي در منطقه براساس ماده 28 قانون مناطق آزاد و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه

- انجام اقدامات لازم جهت بررسي فعالیت و نظارت بر بازار سرمايه در منطقه  شامل تالار بورس منطقه‌اي، بورس کالا و ساير بورس‌هاي مشابه در منطقه براساس ماده29 قانون مناطق آزاد و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه

- جلب، جذب، هدايت و حمايت از سرمايه‌گذاري در منطقه

- فروش و واگذاري زمين با کاربري‌هاي مختلف به سرمايه‌گذاران در منطقه آزاد کيش برابر ضوابط مربوطه

- نظارت عالي بر ايجاد و توسعه مؤسسات مالي و اعتباري، بانك، بيمه و بورس در منطقه

- پذيرش و ارزيابي طرح‌هاي صنعتي و ساخت و بهره برداري طرحهاي صنعتي

- توسعه و فعاليت شهرک‌هاي صنعتي و توسعه صنايع غيرآلاينده با تكنولوژي بالا و صادرات‌گرا در منطقه

- صدور مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي برابر قوانين و مقررات مناطق آزاد کشور

- راهبری امور گمرکی منطقه آزاد کیش، ورود و صدور کالا و توسعه تجارت منطقه آزاد کيش برابر قوانين و مقررات مناطق آزاد کشور

- اجراي امور مربوط به استاندارد کالا و نظارت غذا و دارو در منطقه برابر قوانين و مقررات و توافقات مربوطه