وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

معاونت گردشگری ،فرهنگی و اجتماعی

معاونت گردشگری ،فرهنگی و اجتماعی

* مدیریت توسعه گردشگری و میراث فرهنگی

شرح وظایف :

- برنامه‌ریزی جهت تدوين استراتژي گردشگری مقصد كيش با توجه به اسناد فرادست و انجام اقدامات لازم جهت تصویب و ابلاغ آن.

- برنامه ریزی و ارایه راهکار عملیاتی جهت تبیین اهداف استراتژیک گردشگری در جامعه ذینفعان و  نظارت و کنترل مستمر بر اقدامات حوزه های مختلف گردشگری و دیگر بخش های سازمان و بخش خصوصی در راستای تحقق اهداف

- برنامه ریزی جهت ایجادِ ساختار نظام مدیریت مقصد گردشگری با استفاده از کلیه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در سازمان و بخش خصوصی

- برنامه‌ريزي جهت تعريف برنامه ها، طرح‌ها و پروژه‌هاي توسعه گردشگري در منطقه آزاد کيش و تبيين سازو کار اجرايي آن

- بررسي و تطبیق  طرحهاي سرمايه گذاري گردشگري با اهداف کلان گردشگری و نظارت و کنترل بر اجراي پروژه‌هاي گردشگري با همکاري واحدها و حوزه هاي ذيربط

- برنامه‌ريزي جهت تهيه و تدوين مقررات و‌ ضوابط نظارت بر گردشگري و برنامه‌ريزي به منظور ارتقاء سطح استانداردهاي ارائه خدمات گردشگري در جزيره كيش با همکاري واحد ها و حوزه هاي ذيربط

- برنامه‌ريزي و انجام تمهيدات لازم جهت جمع آوري و پردازش آمارها و اطلاعات گردشگری و تحلیل داده ها و تهیه گزارشات مربوطه

- برنامه‌ريزي و  نظارت در خصوص اجراي فعاليت‌هاي مربوط به حفاظت از ميراث فرهنگي و هدايت و جهت‌دهي آنها در راستاي توسعه بخش گردشگري

- برنامه‌ريزي و نظارت بر توسعه و آموزش هنرهاي سنتي و صنايع دستي


* مدیریت نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری

شرح وظایف :

- برنامه‌ريزي و نظارت جهت استانداردسازي و استقرار سيستم‌هاي مديريتي نوين در واحدهاي ارائه‌كننده خدمات و محصولات گردشگري

- همکاري در تهيه و تدوين مقررات، ضوابط، معيارها و دستورالعمل هاي مورد نياز بخش گردشگري به شركتها و مؤسسات وابسته و بخش خصوصي در كيش و نظارت بر اجراي آنها

- برنامه‌ريزي و انجام اقدامات نظارتي جهت بهبود، ارتقاء و اصلاح کيفيت خدمات گردشگري

- برنامه‌ريزي و كنترل اجراي مقررات، ضوابط، معيارها و استانداردهاي تدوين و ابلاغ شده

- بررسي گزارشات واصله از ارائه خدمات گردشگری و پيگيري نتايج بازرسي ها و شكايات از طريق مراجع ذيربط

- بررسي و تائيد درخواست‌هاي ايجاد، تاسيس و فعاليت واحدها و مراكز گردشگري بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه


* مدیریت امور اجتماعی

شرح وظایف :

- تامين نظم اجتماعي، امنيت شهروندان، سرمايه‌گذاران و جهانگردان، حمل و نقل شهري و ترافيك با همکاري نهادها و حوزه‌هاي ذيربط

- هماهنگي با وزارت كشور، استانداري، فرمانداري و بخشداري منطقه

- انجام امور مرتبط با تشكيل و برگزاري شوراهاي اداري و همچنين ايجاد ارتباط با مقام‌هاي سياسي و مذهبي منطقه

- برنامه‌ريزي جهت ارتقاء وضعيت اقتصادي و اجتماعي- فرهنگي بانوان و اجراي برنامه‌هاي حمايتي و توانمندسازي آنان

- راهبری امور اتباع خارجی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه

- توسعه نهادهاي مدني مانند تشكل‌ها و سازمان‌هاي غير دولتي، اتحاديه ها و انجمن‌ها

- برنامه‌ريزي و نظارت بر انجام امور دامپزشکي با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه

- برنامه‌ريزي و نظارت بر انجام امور غله با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه


* مدیریت امور فرهنگی،هنری و آموزشی

شرح وظایف :

- توسعه آموزش عمومي، فني و حرفه اي و آموزش عالي در راستاي سياست‌ها و اهداف سازمان منطقه آزاد کيش

- صدور مجوز و نظارت بر فعالیت مدارس دولتي و غير انتفاعي و آموزشگاههاي فني و حرفه اي

- توسعه و راهبري فرهنگسراها و كتابخانه‌ها

- راهبري و نظارت عالي و صدور مجوز جهت انجام كليه فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري

- ايجاد زمينه هاي توسعه فعاليتهاي صنفي بخش خصوصي در زمينه امور فرهنگي

- نظارت بر تهيه و تدوين محصولات فرهنگي و انتشار آنها در رسانه‌هاي مختلف نوشتاري، ديداري و شنيداري

- نظارت بر تاسیس، ايجاد، نگهداري و توسعه مراكز آموزشي دولتي و خصوصي

- برنامه‌ريزي و نظارت بر انجام كليه فعاليت‌هاي هنري براي گردشگران و ساكنين

- نظارت بر تهيه و تدوين محصولات هنري و انتشار آنها در رسانه‌هاي مختلف نوشتاري، ديداري و شنيداری

- انجام اقدامات لازم جهت صدور مجوز برنامه ها و فعاليت‌هاي صنفي مرتبط با همکاري حوزه ها و نهادها ذيربط

- ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت توسعه فعاليتهاي هنري در منطقه با توجه به سياست‌هاي سازمان و ضوابط موجود

- تهيه شناسنامه مراكز هنري اعم از دولتي و خصوصي و نظارت بر روند بهبود ارتقاي كيفي فعاليت‌هاي هنري

- برنامه‌ريزي و نظارت بر برگزاري دوره‌هاي هنري (طراحي، نقاشي، موسيقي، فيلم‌سازي و...) توسط بخش خصوصي


* مدیریت محیط زیست

شرح وظایف :

- انجام اقدامات لازم جهت ساماندهي مديريت زيست محيطي و ايجاد سيستم نظارتي جهت اجراي قوانين و مقررات زيست محيطي.

- استقرار نظام مديريت اطلاعات زيست محيطي براساس سامانه اطلاعات جغرافيايي و تدوين و اجراي برنامه پايش براي ارزيابي روند تغييرات زيست محيطي.

- انجام اقدامات لازم جهت شناخت مسائل و مشكلات زيست محيطي فعلي و آتي به منظور كنترل و كاهش تخريب محيط زيست و ارائه پيشنهادات جهت ترميم مناطق و زيستگاههاي آسيب ديده به معاونت عمراني و زيربنايي.

- اجراي قوانين و مقررات محيط زيستي برابر اختيارات ماده 15 آيين نامه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد.

- نظارت بر بررسي زيست محيطي پروژه هاي توسعه اي و ارزيـــابي اثرات زيست محيطي پروژه هاي فوق الذكر و ارائه پيشنهادات جهت كنترل آلودگيها و حفظ محيط زيست منطقه در مرحله "تصميم گيري،  اجرا و بهره برداري" و ارائه گزارش به معاونت عمراني و زيربنايي.

- ارائه پيشنهادات در جهت حفظ فضاي سبز منطقه با همكاري ساير حوزه هاي ذيربط.

- مديريت و راهبري مناطق حفاظت شده برابر مستندات طرح جامع و ساير طرحها و مطالعات انجام شده مصوب.

- انجام اقدامات لازم جهت توسعه و ترويج فرهنگ حفظ محيط زيست و جلب مشاركتهاي مردمي با جلب همكاري واحدهاي ذيربط.

- نظارت فني بر اجراي پروژه ها و طرحهاي مرتبط با حفظ محيط زيست منطقه.

- تهيه و تدوين بودجه هاي سنواتي مورد نياز طرحها و پروژه هاي مرتبط جهت ارائه به معاونت.

- انجام ساير امور محوله از سوي معاونت.