وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مديريت توسعه گردشگري و ميراث فرهنگي

مديريت توسعه گردشگري و ميراث فرهنگي

- برنامه‌ریزی جهت تدوين استراتژي گردشگری مقصد كيش با توجه به اسناد فرادست و انجام اقدامات لازم جهت تصویب و ابلاغ آن.

- برنامه ریزی و ارایه راهکار عملیاتی جهت تبیین اهداف استراتژیک گردشگری در جامعه ذینفعان و  نظارت و کنترل مستمر بر اقدامات حوزه های مختلف گردشگری و دیگر بخش های سازمان و بخش خصوصی در راستای تحقق اهداف

- برنامه ریزی جهت ایجادِ ساختار نظام مدیریت مقصد گردشگری با استفاده از کلیه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در سازمان و بخش خصوصی

- برنامه‌ريزي جهت تعريف برنامه ها، طرح‌ها و پروژه‌هاي توسعه گردشگري در منطقه آزاد کيش و تبيين سازو کار اجرايي آن

- بررسي و تطبیق  طرحهاي سرمايه گذاري گردشگري با اهداف کلان گردشگری و نظارت و کنترل بر اجراي پروژه‌هاي گردشگري با همکاري واحدها و حوزه هاي ذيربط

- برنامه‌ريزي جهت تهيه و تدوين مقررات و‌ ضوابط نظارت بر گردشگري و برنامه‌ريزي به منظور ارتقاء سطح استانداردهاي ارائه خدمات گردشگري در جزيره كيش با همکاري واحد ها و حوزه هاي ذيربط

- برنامه‌ريزي و انجام تمهيدات لازم جهت جمع آوري و پردازش آمارها و اطلاعات گردشگری و تحلیل داده ها و تهیه گزارشات مربوطه

- برنامه‌ريزي و  نظارت در خصوص اجراي فعاليت‌هاي مربوط به حفاظت از ميراث فرهنگي و هدايت و جهت‌دهي آنها در راستاي توسعه بخش گردشگري

- برنامه‌ريزي و نظارت بر توسعه و آموزش هنرهاي سنتي و صنايع دستي