وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

شرح وظايف

شرح وظايف

شرح وظايف:

- اتخاذ تمهيدات لازم جهت برگزاري مراسم و سخنرانيها ، جشنها و فعاليت‌هاي ملي، مذهبي.

- برنامه ريزي جهت اجراي طرحهاي لازم به منظور تنظيم گزارشها، اخبار و اطلاعيه هاي مختلف جهت آگاهي و تنوير افكار عمومي از پيشرفتها، رخدادها و اقدامات سازمان منطقه آزاد كيش و شركتها و مؤسسات تابعه.

- برنامه ريزي به منظور فراهم ساختن متن مصاحبه ها، سمينارها، كنفرانس ها و بازديدها و جلسات عمومي مدير عامل سازمان و ساير مقامات و مديران سازمان، شركتها و مؤسسات تابعه.

- برنامه ريزي جهت برقراري حسن ارتباط با رسانه هاي ملي و منطقه اي براي معرفي مطلوب قابليتها و رخدداهاي منطقه آزاد كيش.

- برنامه ريزي و هماهنگي جهت برقراري ارتباطات مردمي بين سازمان و شهروندان، مسافران و سرمايه گذاران و دريافت نقطه نظرات و مسائل آنان.

- برنامه ريزي و نظارت بر انجام فعاليتهاي نظر سنجي از سرمايه گذاران ، مسافران و شهروندان.

- برنامه ريزي جهت برقراري حسن ارتباطات سازماني از طريق انعكاس نظرات و پيشنهادات كاركنان به مقامات و مسئولان ذيربط سازمان.

- برنامه ريزي جهت تهيه و انتشار رسانه هاي تبليغاتي، اطلاعاتي ، خبري طبق ضوابط و مقررات مربوطه به ويژه با استفاده از فناوري اطلاعات.

- نظارت بر اجراي قراردادها توسط مجريان و پيمانكاران در ارتباط با امور انتشاراتي، تبليغاتي و اطلاع رساني سازمان و شركتها و مؤسسات وابسته.

- بررسي و استخراج مطالب و تهيه متون لازم از رسانه هاي منتشره در ارتباط با مسائل منطقه آزاد كيش و در صورت نياز تهيه پاسخ مناسب به مطالب منتشره جهت تنوير افكار عمومي.

- برنامه ريزي جهت شناسايي و برقراري ارتباط سازماني با ساير مناطق آزاد جهان و با اولويت مناطق آزاد كشورهاي اسلامي و همجوار.

- برقراري ارتباط با رسانه هاي بين المللي جهت معرفي قابليتها و رخدادهاي منطقه آزاد كيش.

- انجام برنامه ريزي و هماهنگي و تدارك مربوط به بازديدهاي مديران و مسئولان اقتصادي مناطق آزاد و ساير كشورها از جزيره كيش به منظور آشنايي با توانمنديها و زمينه هاي سرمايه گذاري در كيش با هماهنگي با واحدها و نهادهاي ذيربط.

- انجام برنامه ريزي و هماهنگي و تداركات لازم جهت بازديد مديران و مقامات سازمان منطقه آزاد كيش از ساير مناطق آزاد جهان، همايش ها و نمايشگاههاي مرتبط با فعاليتهاي سازمان منطقه آزاد كيش.

- برنامه ريزي جهت تعامل اطلاع رساني ميان سازمان و وابسته هاي بازرگاني در سفارتخانه هاي ايران به منظور معرفي هر چه بيشتر توانمنديها و استعدادهاي كيش براي جذب توريست و سرمايه گذار خارجي.

- انجام ساير امور محوله از سوي رياست سازمان