وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

اداره غله

اداره غله

شرح وظايف:

- برنامه‌ريزي و نظارت بر تأمين و توزيع آرد مورد نياز نانوايي‌هاي جزيره

- نظارت بر عملكرد و سطح كيفيت و بهداشت نانوايي‌هاي سطح جزيره

- برنامه‌ريزي براي توسعه كمي و كيفي نانوايي‌هاي سطح جزيره با توجه به گسترش سكونت و محلات مسكوني جديد

- برنامه‌ريزي و هماهنگي با مراجع ذيربط براي صنعتي شدن توليد نان و كاهش ضايعات