وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مديريت پشتيباني و تامين

مديريت پشتيباني و تامين

شرح وظايف:

- برنامه‌ريزي، هماهنگي و كنترل انجام امور خريد اموال و تجهيزات، ملزومات اداري و اثاثيه مورد نياز حوزه‌هاي مختلف سازمان و تحويل اقلام خريداري شده به انبار و اخذ رسيد انبار.

- برنامه ريزي، هماهنگي و كنترل انجام امور مرتبط با كميسيون معاملات سازمان

- نظارت بر عملكرد شركتهاي پيمانكاري تاسيساتي، خدماتي نگهداري فضاي سبز و تعمير و نگهداري ساختمانها و ابنيه متعلق به سازمان.

- برنامه‌ريزي و كنترل امور خانه‌هاي سازماني و مهمانسراها و اسكان كاركنان و مهمانان سازمان درآنها.

- برنامه‌ريزي و انجام هماهنگي‌هاي لازم امور سفر ماموران و مهمانان سازمان (تهيه‌بليط، اسكان و غذا و...)

- برنامه‌ريزي، هماهنگي و كنترل انجام امور تامين خدمات‌عمومي و تعمير و نگهداري مورد نياز سازمان.

- برنامه‌ريزي، هماهنگي و كنترل انجام امور واحد نقليه سازمان، انجام سرويس‌هاي اداري و نگهداري و تعمير خودروها.

- تهيه و تدوين بودجه هاي سنواتي مورد نياز طرحها و پروژه‌هاي مرتبط جهت ارائه به معاونت.

- انجام ساير اموري كه از سوي معاونت تعيين مي‌شود.