وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مديريت توسعه گردشگري

مديريت توسعه گردشگري

شرح وظايف:

- برنامه ريزي و انجام بررسي هاي لازم پيرامون شناخت ظرفيتها و امكانات موجود گردشگري كيش به منظور توسعه اين بخش.

- تهيه و تدوين مقررات و‌ ضوابط نظارت بر گردشگري و برنامه ريزي به منظور ارتقاء سطح استانداردهاي ارائه خدمات گردشگري در جزيره كيش.

- برنامه ريزي و نظارت بر اجراي طرحهاي آموزشي علمي-كاربردي مورد نياز به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارتهاي فعالان بخش گردشگري.

- انجام تعاملات سازماني با دستگاههاي اجرايي مرتبط با امر گردشگري در كشور و سازمان‌هاي بين ‌المللي و منطقه‌اي ذيربط به منظور دريافت آخرين قوانين، مقررات و روشهاي موجود در بخش گردشگري.

- برنامه ريزي جهت بازاريابي بر مبناي طرح جامع مقصد كيش و مطالعات و بررسي هاي انجام شده در زمينه بازارهاي گردشگري.

- انجام مطالعات لازم در بازارهاي گردشگري بين المللي با اولويت كشورهاي مسلمان در جهت الگو برداري و استفاده از تجربيات موفق آنها در زمينه گردشگري.

- انجام هماهنگي با مديريت هاي معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري پيرامون شناسايي سرمايه گذاريهاي مرتبط با جذب گردشگر و تلاش در جهت تحقق آنها.

- انجام هماهنگي با ستاد سازمان و شركتها و مؤسسات تابعه مرتبط با اين بخش و واحدهاي بخش خصوصي در زمينه كليه امور و فعاليتهاي مرتبط با بخش گردشگري.

- برنامه ريزي و نظارت بر جمع آوري آمارها و اطلاعات گردشگري از واحدهاي مربوطه(مراكز اقامتي، مبادي ورودي مسافران، دفاتر خدات مسافرتي و...) و پردازش آنها جهت ارائه به مراجع ذيربط.

- برنامه ريزي و نظارت بر استقرار سيستم هاي مديريتي بر اساس استانداردها و الگوهاي نوين مديريتي در واحدها و مراكز ارائه دهنده خدمات و محصولات گردشگري در منطقه.

- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم جهت بسط فرهنگ گردشگري و آداب ميزباني در سطح جامعه و كليه ارائه دهنگان خدمات گردشگري در جزيره كيش.

- مطالعه و بررسي جهت شناخت نيازها و خواسته هاي اطلاعاتي گردشگران و تعيين روشهاي مناسب اطلاع رساني و هدايت گردشگران داخلي و خارجي جزيره كيش و اطلاع رساني مربوط به جاذبه ها، قابليتها و تسهيلات گردشگري جزيره كيش.

- تهيه و تدوين بودجه هاي سنواتي مورد نياز طرحها و پروژه هاي مرتبط جهت ارائه به معاونت.

- انجام ساير امور محوله از سوي معاونت.