وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

اداره اطلاع رساني و تبليغات

اداره اطلاع رساني و تبليغات

شرح وظايف:

- برقراري ارتباطات مردمي بين سازمان و شهروندان، مسافران و سرمايه گذاران و دريافت نقطه نظرات و مسائل آنان.

- انجام فعاليتهاي نظر سنجي از سرمايه گذاران ، مسافران و شهروندان.

- انجام امور تهيه عكس، اسلايد، فيلم و گزارشهاي خبري از فعاليتهاي سازمان منطقه آزاد كيش و ارائه نسخه اي از آنها جهت طبقه بندي و نگهداري در مركز اسناد سازمان.

- تهيه و انتشار رسانه هاي تبليغاتي، اطلاعاتي، خبري طبق ضوابط و مقررات مربوطه به ويژه با استفاده از فناوري اطلاعات.

- بررسي و استخراج مطالب و تهيه متون لازم از رسانه هاي منتشره در ارتباط با مسائل منطقه آزاد كيش و در صورت نياز تهيه پاسخ مناسب به مطالب منتشره جهت تنوير افكار عمومي.

- انجام اقدامات لازم جهت پوشش خبري و تهيه عكس و فيلم از برنامه هاي مديرعامل سازمان در سفرهاي خارجي.

- بروز رساني وب سايت سازمان از طريق درج اخبار ،‌گزارش ها و تصاوير .

- انجام ساير امور محوله از سوي مديريت.