شرح وظایف :

- حفاظت سیاسی- امنیتی كاركنان سازمان و شركت‌هاي تابعه

- حفاظت اسناد و مدارك سازمان و شركت‌هاي تابعه

- حفاظت الکترونيک و امنيت سيستم‌ها و نرم افزارهاي رايانه‌اي و اينترنتي مورد استفاده در سازمان و شرکت‌های تابعه

- صدور كارت كيشوند.

- حفاظت فیزیکی و امور انتظاماتی اماكن سازمان و شرکت‌هاي تابعه

- تامين امنیت مراسم، همايش ها و موارد مشابه در منطقه