چشم انداز توسعه و گردشگری جزيره

چشم انداز توسعه جزيره 

- مديريت اثرات توسعه بر طبيعت 

- افزايش اقدامات در جهت حفاظت و پايداري زيست محيطي

چشم اندازهاي گردشگريكيش بايد براي دستيابي به هدف هاي جديد خود ، هويت تازه اي به عنوان باغ ايراني در خليج فارس پيدا كند. ويژگي هاي اصلي اين مقصد به صورت زير خواهد بود :

- مقصد اصلي ورزش و بازي گلف در ا يران براي حرفه اي ها و مبتدي ها

- مقصدي براي كنفرانس ها، گردهمايي ها و رويدادها در كنار دريا

- مقصدي براي گردشگري در سراسر سال كه به خوبي تركيبي از گردشگران و صاحبان مشاغل به وجود آورد

- بهشتي براي خانواده ها و كودكان در خليج فارس

- مقصدي براي برگذاري جشن ها و مراسم