وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

اداره روابط عمومي

اداره روابط عمومي

شرح وظايف:

- تنظيم گزارشها، اخبار و اطلاعيه هاي مختلف جهت آگاهي و تنوير افكار عمومي از پيشرفتها، رخدادها و اقدامات سازمان منطقه آزاد كيش و شركتها و مؤسسات تابعه.

- برقراري حسن ارتباط با رسانه‌هاي ملي و منطقه‌اي براي معرفي مطلوب قابليتها و رخدادهاي منطقه آزاد كيش.

- ايجاد هماهنگي بين فعاليت روابط عمومي شركتها و مؤسسات تابعه و روابط عمومي سازمان در جهت پيشبرد اهداف سازماني.

- اتخاذ تمهيدات لازم جهت برگزاري مراسم سخنرانيها، جشنها و فعاليتهاي ملي و مذهبي در سازمان.

- برقراري حسن ارتباطات سازماني از طريق انعكاس نظرات و پيشنهادات كاركنان به مديريت متبوع جهت ارائه به مقامات و مسئولان ذيربط سازمان.

- انجام اقدامات لازم جهت بازديد مديران و مقامات سازمان منطقه آزاد كيش از ساير مناطق آزاد جهان، همايش ها و نمايشگاههاي مرتبط با فعاليتهاي سازمان منطقه آزاد كيش.

- انجام ساير امور محوله از سوي مديريت.