وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

بیمارستان کیش

بیمارستان کیش

 معرفی بیمارستان کیش :

بيمارستان كيشداراي 35 تخت براي پذيرش بيمار و تنها مركز ارائۀ خدمات بيمارستاني در جزيرۀ كيش مي باشد و تا سال آینده ظرفیت به 64 تخت افزایش می یابد. امكا‌نات موجود در بيمارستان كيش، در بخش وسيعي از خليج هميشه فارس ، منحصر بفرد بوده، عملاً پوشش درماني اين وسعت آبي(جزاير اطراف، كشتي هاي عبوري و سكوهاي نفتي) بر عهدۀ بيمارستان كيش مي باشد.

بخش های بیمارستان شامل:

اورژا‌نس، سه اتاق عمل مجهز و پيشرفته ،جراحي و زنان، داخلي و اطفال، نوزادان، CCU پنج تختخوا‌بي با يك اتاق ايزوله، ICU پنج تختخوابي با يك اتاق ايزوله، CSR ، لندري، سيستم اكسيژن ساز مركزي و امحاء زبا‌لۀ بيمارستاني مي باشد.

مشاهده امکانات بخش های بیمارستان

اتاق عمل بیمارستان تجهيزات و توان انجام كليۀ اعمال جراحي را دا‌را مي باشد. لازم به ذكر است كه يكي از اتاق عمل هاي اين مجموعه، مجهز به دوربين مي باشد كه در صورت نياز مي توان اعمال جراحي را در سا‌لن كنفرانس، مشاهده نمود. اين امكا‌نات براي جنبه هاي آموزشي تعبيه شده ا‌ست .

امكانات پاراكلينيكي :

داروخانه شبانه روزي، آزمايشگاه شبانه روزي ، راديولوژي و CT. Scan شبانه روزي، فيزيوتراپي، نوار عصب و عضله، تست ورزش، اكو كارديوگرافي، آندوسكپي دستگاه گوارش فوقاني و كولونوسكپي، سونوگرافي داپلر، بخش ليزر درماني، بخش بازتواني قلب، سنگ شكن درون ا‌ندامي و بخش دياليز با سه دستگاه دياليز پيشرفته مي باشد.

كلينيك هاي تخصصي:

قلب و عروق ، اطفال و فوق نوزادان ، روانپزشكي ، داخلي ، گوش و حلق و بینی ، جراحي مغز واعصاب،جراحي عمومي،ارتوپدي،زنان وزايمان،دندانپزشكي عمومی و تخصصی ،چشم پزشكي، پوست،غدد،ريه،متخصص و جراح کلیه، نورولوژي(داخلي اعصاب)، روماتولوژي(فوق تخصص استخوان و مفاصل)، شنوايي سنجي مي باشد كه بصورت دايم و با متخصص مقيم اداره مي شوند.

بيمارستان كيش، یک مركز درماني به نام مجتمع تخصصي خانواده را در مركز شهر با ارائه خدمات عمومی نيز احداث و تحت پوشش دارد.

با توجه به عدم وجود واحد 115 كشوري در جزيرۀ كيش، بيمارستان با برخورداري از پنج دستگاه آمبولانس تحت عنوان مركز فوريت هاي پزشكي بيمارستان كيش، با شماره 125به ارا‌ئۀ خدمات امدادي مشغول مي باشد.

سايت:  hospital.kish.ir

تلفن: 4ـ4459400 (0764 )

فكس: 4459409